Најава пројекта МЗЗС 2020

fea_logo
poljoprivredni-logo

Информација о одобреном пројекту Улога земљишта у кружењу угљеника и ублажавању климатских променаи најава пројектних активности

У складу са јавним конкурсом Министарства заштите животне средине, за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2020. години, дана 10.08.2020. године потписан је уговор између Удружења ФЕА – Иницијатива за шумарство и животну средину и Министарства заштите животне средине о суфинансирању пројекта „Улога земљишта у кружењу угљеника и ублажавању климатских промена“. Укупна вредност пројекта је 833.000 динара, док је износ суфинансирања од стране Министарства у вредности од 548.000 динара. 

    Општи циљ пројекта је подизање свести о значају земљишта у процесу кружења угљеника и ублажавању климатских промена, кроз промоцију одрживог управљања, примену добрих пољопривредних пракси, спречавању даљег процеса деградације земљишта и промовисање интегрисаног управљања и коришћења земљишта и развој капацитета. 

    Специфични циљ пројекта је израда студије „Улога земљишта у кружењу угљеника и ублажавању климатских промена“. Израдом студије са наведеном темом управо се постиже унапређење знања, подизање свести и промоција борбе против климатских промена. 

    ФЕА – Инцијатива за шумарство и животну средину, Институт за земљиште, Београд и Пољопривредни факултет у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду, препознали су важност теме и потребу за подизањем свести о важности земљишта, те је планирана заједничка сарадња на овом пројекту. 

    Предвиђене активности пројекта су организовање неформалног вида образовања кроз стручни скуп на почетку пројекта и кроз конференцију након спроведених пројектних активности, на којој би била представљена студија и резултати пројекта. Континуирано ће се спроводити активности на преношењу информација и подизању знања из области климатских промена, као и информисање јавности кроз промотивне активности на представљању студије.   

Scroll to Top