Најава стручног скупа: „Улога земљишта у кружењу угљеника и ублажавању климатских промена”

Дана 20.10. 2020. године, у периоду од 11 до 12.30 часова, у Новом Саду, на Пољопривредном факултету, одржаће се стручни скуп у оквиру пројекта ”Улога земљишта у кружењу угљеника и ублажавању климатских промена”, подржаном од стране Министарства заштите животне средине Републике Србије.

Општи циљ пројекта је подизање свести о значају земљишта у процесу кружења угљеника и ублажавању климатских промена, кроз промоцију одрживог управљања, примену добрих пољопривредних пракси, спречавању даљег процеса деградације земљишта и промовисање интегрисаног управљања и коришћења земљишта и развој капацитета.

Специфични циљ пројекта је израда студије „Улога земљишта у кружењу угљеника и ублажавању климатских промена“. Израдом студије са наведеном темом управо се постиже унапређење знања, подизање свести и промоција борбе против климатских промена.

ФЕА – Инцијатива за шумарство и животну средину, Институт за земљиште, Београд и Пољопривредни факултет у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду, препознали су важност теме и потребу за подизањем свести о важности земљишта, те је планирана заједничка сарадња на овом пројекту.

Агенда стручног скупа доступна је на следећем линку.

Scroll to Top