Одржан први стручни скуп

Одржан стручни скуп у оквиру пројекта „Улога земљишта у кружењу угљеника и ублажавању климатских промена“ на Пољопривредном факултету, Универзитета у Новом Саду

 

                      У оквиру пројекта „Улога земљишта у кружењу угљеника и ублажавању климатских промена“, одржан је стручни скуп на Пољопривредном факултету 20. октобра 2020. године у оквиру кога су одржана три предавања:

– Улога земљишта у кружењу угљеника и ублажавању климатских промена, проф. др Маја Манојловић,  Пољопривредни факултет Нови Сад;

– Садржај органског угљеника у земљиштима Србије, др Драгана Видојевић, Агенција за заштиту животне средине, Београд и

– Одрживо управљање земљиштем-део решења на измењене климатске услове, др Радмила Пивић, Институт за земљиште, Београд.

                      У складу са прописима и упутствима везаним за Ковид 19, скупу је присуствовало око 25 стручњака, научних радника са Пољопривредног факултета, из Института за земљиште, Института за ратарство и повртарство и представника Министарства заштите животне средине, Агенције за заштиту животне средине и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

                      Пројекат реализује ФЕА – Инцијатива за шумарство и животну средину, Институт за земљиште, Београд и Пољопривредни факултет у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду.

                      Општи циљ пројекта је подизање свести о значају земљишта у процесу кружења угљеника и ублажавању климатских промена, кроз промоцију одрживог управљања, примену добрих пољопривредних пракси, спречавању даљег процеса деградације земљишта и промовисање интегрисаног управљања и коришћења земљишта и развој капацитета.

                      Специфични циљ пројекта је израда студије „Улога земљишта у кружењу угљеника и ублажавању климатских промена”. Израдом студије са наведеном темом управо се постиже унапређење знања, подизање свести и промоција борбе против климатских промена.

                Предвиђене активности пројекта су и организовање конференције након спроведених пројектних активности, на којој би била представљена студија и резултати пројекта. Планирана је, такође, активност информисања јавности, кроз промотивне активности на представљању студије са циљем остварења резултата који се односе управо на повећање информисаности и знања из области климатских промена.

 

Scroll to Top