Улога земљишта у кружењу угљеника и ублажавању климатских промена

Иницијатива за шумарство и животну средину, у сарадњи са Институтом за земљиште у Београду и Пољопривредним факултетом у Новом Саду, почиње са имплементацијом пројекта „Улога земљишта у кружењу угљеника и ублажавању климатских промена“, финансираног од стране Министарства заштите животне средине Републике Србије.

Општи циљ пројекта је подизање свести о значају земљишта у процесу кружења угљеника и ублажавању климатских промена, кроз промоцију одрживог управљања, примену добрих пољопривредних пракси, спречавању даљег процеса деградације земљишта и промовисање интегрисаног управљања и коришћења земљишта и развој капацитета. Специфични циљ пројекта је израда студије „Улога земљишта у кружењу угљеника и ублажавању климатских промена” којом се тежи постићи унапређење знања, подизање свести и промоција борбе против климатских промена.

Континуирано ћемо спроводити активности на преношењу информација и подизању знања из области климатских промена, стога нас пратите и подржите.

Scroll to Top