Regionalna ekološka mreža FEA osnovana je 2007. godine u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, kao nevladina organizacija, sa glavnim ciljem unapređenja stanja životne sredine i šuma u Bosni i Hercegovini i regionu jugoistočne Evrope. U Srbiji je registrovana 2017. godine. Od osnivanja FEA-e, osnovni princip našeg rada je podrška vlastima i zajednicama, kao i privatnom sektoru u odgovornom korišćenju prirodnih resursa, u skladu sa legitimnim zahtevima društva.
FEA pruža praktičnu i profesionalnu podršku velikom broju razvojnih inicijativa. Takođe, učestvuje u pripremi planske i dokumentacije za razvojne inicijative usmerene ka zaštiti životne sredine, razvoju lokalnih zajednica i održivom turizmu.
Misija organizacije ogleda se u pružanju pomoći u izgradnji društava koja održivo upravljaju svojim prirodnim resursima. FEA uspešno ostvaruje zadate ciljeve kroz davanje doprinosa u tehničkom znanju, širenje rezultata primenjenih istraživanja, pružanje podrške izgradnji lokalnih kapaciteta, i širenje mreže partnera.
Tehničke oblasti delovanja FEA-e obuhvataju: održivi razvoj i održivo upravljanje prirodnim resursima (šumarstvo, voda, vazduh i zemljište), implementaciju međunarodnih ekoloških konvencija (CBC, UNCCD, UNCCC), zaštitu životne sredine i zaštićena područja, jačanje položaja žena i mladih.
FEA je članica Mreže Globalnog Sporazuma Ujedinjenih nacija (UN Global Compact), vodeće svetske inicijative za promociju društvene odgovornosti i socijalnog preduzetništva, s ciljem pružanja podrške održivim praksama privatnog sektora u BiH i Jugoistočnoj Evropi. Ovim članstvom 2013. godine, FEA se obavezala za pružanje podrške promociji i usvajanju 10 Univerzalnih načela u oblasti ljudskih prava, rada, zaštite životne sredine i antikorupcije.
FEA je jedna od samo nekoliko nevladinih organizacija iz Jugoistočne Evrope koje imaju članstvo u GEF-NGO Mreži. Mreža se sastoji od oganizacija koje su akreditovane od strane Svetskog fonda za životnu sredinu (engl.: Global Environment Facility − GEF), čiji je rad na polju zaštite životne sredine i održivog razvoja u skladu sa mandatom GEF-a.
FEA je značajan akter inicijative za povećanje participacije nevladinih organizacija u UN Konvenciji za suzbijanje dezertifikacije (UNCCD), njenim aktivnostima i procedurama. Konvencija je jedini zakonski obavezujući međunarodni sporazum koji povezuje razvoj i životnu sredinu sa održivim upravljanjem zemljištem.

Scroll to Top