О пројекту

Циљ предложеног пројекта је израда студије у којој је представљен значај земљишта у процесу кружења угљеника и ублажавања климатских промена. Промоцијом студије подиже се свест о значају земљишта, његовог одрживог коришћења, примене добрих пољопривредних пракси и знања у овој области.Општи циљ пројекта је подизање свести о значају земљишта у процесу кружења угљеника и ублажавању климатских промена, кроз промоцију одрживог управљања, примену добрих пољопривредних пракси, спречавању даљег процеса деградације земљишта и промовисање интегрисаног управљања и коришћења земљишта и развој капацитета.Специфични циљ пројекта је израда студије ”Улога земљишта у кружењу угљеника и ублажавању климатских промена”.Предвиђене активности пројекта су организовање неформалног вида образовања кроз стручни скуп на почетку пројекта и кроз конференцију након спроведених пројектних активности, на којој би била представљена студија и резултати пројекта.Планирана је, такође, активност информисања јавности, кроз промотивне активности на представљању студије са циљем остварења резултата који сеодносе управо на повећање информисаности и знања из области климатских промена.

Scroll to Top