Партнери

Institut za zemljište

Institut za zemljište iz Beograda, Teodora Drajzera 7, osnovan je  1898 godine kao prva matična naučna ustanova u Beogradu.

Institut realizuje osnovna, primenjena i razvojna istraživanja u oblasti pedologije (nauke o zemljištu), melioracija (fizičke i hemijske), erozije zemljišta, mikrobiologije zemljišta, rekultivacije kao i odgovarajuće delatnosti iz oblasti projektovanja i planiranja, zaštite životne sredine, oblasti informatike, eksperimentalne proizvodnje (proizvodnja mikrobioloških đubriva i zdravstveno bezbedne hrane) i usavršavanja u funkciji naučnoistraživačke delatnosti.

Institut za zemljište je istorijski sledbenik jedne od najblistavijih tradicija Srbije u oblasti poljoprivrednih nauka. Sredina devetnaestog veka može se smatrati početkom razvoja poljoprivredne nauke u Srbiji. Institut za zemljište je jedina kuća koja je ostala na temeljima onih ideja koju su postavili rodonačelnici razvoja prosvete i nauke u Srbiji sredinom XIX veka. Naime, konstituisanje i razvoj pojedinih Instituta i fakulteta u oblasti poljoprivrede u Srbiji sledilo je logiku razvoja naučne i stručne misli, sa posledicom specijalizacije Instituta i obrazovnih institucija, a zatim njihovim osamostaljivanjem, a time i odvajanjem nauka od primordijalnih državom ustanovljenih tvorevina. U ovom procesu specijalizacije odvajale su se postepeno, jedna za drugom naučne institucije koje su se osposobile za rad na problemima: selekcije i kontrole poljoprivrednih proizvoda, stočarstva, povrtarstva, voćarstva, vinogradarstva sve do edukativnih institucija. Razlozi odvajanja, naravno, nisu uvek bili samo naučne prirode, već su, verovatno, zasnivani i na ekonomskim i drugim višim potrebama države, pri čemu se odvajanjem naučnih disciplina sačuvala u početnom obliku samo nauka o zemljištu, kao ishodna i specifična oblast naučnog zanimanja. U tom smislu Institut za zemljište u okvirima nauke Srbije, predstavlja matičnu naučnu kuću, a u okviru naučne delatnosti predstavlja jedinu specijalizovanu ustanovu koja se u okviru svoje delatnosti bavi naučnim, razvojnim i aplikativnim problemima zamljišta, odnosno zemljišnog prostora.

Poljoprivredni fakultet

Univerzitet u Novom Sadu

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu je visokoškolska i naučno-istraživačka ustanova čija je misija realizacija visokokvalitetnih obrazovnih procesa, razvoj naučnih disciplina i prenos stečenih znanja u privredu i društvo. Od osnivanja, 1954. godine Poljoprivredni fakultet je posvećen ostvarenju svoje misije zasnovane na uspešnim rezultatima u obrazovanju i naučno-istraživačkom radu i njihovoj primeni u praksi. Tokom vremena Fakultet je prema uočenim potrebama privrednog okruženja, kao i prema aktuelnim potrebama društva, razvijao studijske programe, koji obrazuju studente za postojeće i nastupajuće tehničko-tehnološke i socio-ekonomske sisteme, razvijajući pri tom uporedo i sopstvene, kompetentne ljudske i tehničke resurse.
Poljoprivredni fakultet svoju misiju ostvaruje u tri međusobno povezane osnovne grupe delatnosti: visoko obrazovanje, naučno-istraživački rad i transfer znanja u privredu. Pri tome stalno unapređuje obrazovne programe, kvalitet procesa rada i ljudske i materijalne resurse sa težnjom dostizanja najviših standarda. Na taj način Poljoprivredni fakultet obezbeđuje zadovoljenje obrazovnih potreba mladih generacija, naučno-stručnih potreba privrede i materijalnih potreba zaposlenih, te kao deo šireg obrazovno-naučnog sistema, predstavlja pokretačku snagu razvoja društva, odnosno incijalnu snagu razvoja poljoprivrede.

Scroll to Top